Ο περιφερειάρχης για κάθε περιφέρεια είναι ένας «μικρός πρωθυπουργός».

Οι αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα, ασκούν ουσιαστικά καθήκοντα νομάρχη (με βάση αρμοδιότητες που “περνούν” στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση).

Από τον περιφερειάρχη ορίζονται, μεταξύ των εκλεγέντων περιφερειακών συμβούλων και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες για τομεακές πολιτικές. Καινούργιο στοιχείο της διακυβέρνησης θα είναι η εκτελεστική επιτροπή (κάτι σαν μικρό “υπουργικό συμβούλιο”), η οποία στην περίπτωση των περιφερειών θα απαρτίζεται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες.

Επίσης δημιουργούνται οικονομική επιτροπή, και περιφερειακό συμβούλιο διαβούλευσης.