Περιφέρεια Αττικής
                                                        
Περιφερειάρχης: Ρένα Δούρου
 
Περιφερειακές ενότητες   
 
 
Περιφέρεια Κρήτης
                        
Περιφερειάρχης: Σταύρος Αρναουτάκης
                            
Περιφερειακές ενότητες  
 
 
 • Περιφέρεια Αττικής – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια
 • Περιφέρεια Ηπείρου- Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια- Επιτροπές
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια
 • Περιφέρεια Κρήτης – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Βιογραφικό Περιφερειάρχη – Περιφερειακά Συμβούλια-Επιτροπές