Πώς λειτουργεί

Για τους πολίτες:

Στο ypopsifios.gr είναι καταχωρημένοι όλοι οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας.

Αφού επιλέξετε το νομό ή το δήμο που σας ενδιαφέρει σύμφωνα με τον εκλογικό χάρτη του ypopsifios.gr, έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε ανάμεσα στους υποψηφίους όλων των κομμάτων, να κάνετε προεπιλογή των υποψηφίων που σας φαίνονται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του δήμου ή της περιφέρειας στην οποία ανήκετε και να δημιουργήσετε κατόπιν τη δική σας λίστα υποψηφίων.

Η λίστα που έχετε ήδη δημιουργήσει μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας και να τροποποιείται καθημερινά μέχρι την τελική διαμόρφωσή της την ημέρα των εκλογών.

Στην ιστοσελίδα ypopsifios.gr θα αναρτώνται συνεχώς πληροφορίες και σχετικά άρθρα που αφορούν τις εκλογές. Στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους υποψηφίους, η παροχή πληροφοριών και η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε υποψηφίους και πολίτες.

Για τους υποψηφίους:

Όλοι οι υποψήφιοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα λάβουν χώρα το Μάιο του 2014 όπως και στις βουλευτικές εκλογές εξασφαλίζουν τη δική τους προσωπική ιστοσελίδα που υπάγεται στο ypopsifios.gr και περιέχει φωτογραφία και αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου μόνο από 20€.

Ο εκάστοτε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του μία σειρά από επικοινωνιακά εργαλεία όπως είναι η on line συνέντευξη και η ανάρτηση στο site, η διαδραστική επικοινωνία ζωντανά με πολίτες, σύνδεση με τα social media του υποψηφίου ή εξ αρχής δημιουργία σελίδων σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωντανή βιντεοσκόπηση στο χώρο που θα επιλέξει ο υποψήφιος, πολιτική adwards, κατασκευή ιστοσελίδας και παροχή υπηρεσιών όπως η δημιουργία φυλλαδίου και business card, sms marketing, πολιτική αρθρογραφία σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του υποψηφίου.

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άπαξ τα επικοινωνιακά εργαλεία που παρέχει το ypopsifios.gr σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της εταιρίας. Η μεμονωμένη χρήση του εκάστοτε επικοινωνιακού εργαλείου και η πρόσβαση όλων των υποψηφίων στις ψηφιακές δυνατότητες καθορίζουν την δίκαιη, ενιαία και ομοιόμορφη προβολή των υποψηφίων.