Το κόμμα αυτό δηλώνει ότι υφίσταται πολιτικά, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρός του, Ανδρέας Λοβέρδος, επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα. Ο Γραμματέας του κόμματος, Χρήστος Αηδόνης, είναι ανεξάρτητος βουλευτής

Προηγούμενη οργανωτική διάρθρωση:

  • Λοβέρδος Ανδρέας – Βιογραφικό
  • Κοινοβουλευτική Ομάδα – Γραμματέας – Συντονιστής Ε.Ε.Α. – Εκπρόσωπος – Διευθυντής