• Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά:
    • Πρόεδρος: Απόστολος Γκλέτσος – Βιογραφικό
    • Διακήρυξη Αρχών
    • Ιστοσελίδα κόμματος: www.teleia.com.gr