Δομή-Στελέχη-Βιογραφικά:

  • Θεοδωράκης Σταύρος – Βιογραφικό
  • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα (Σεπτ. 2015)
  • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα (Ιουν. – Αυγ. 2015)
  • Ευρωβουλευτές Το Ποτάμι 2014 – 2019
  • Το Καταστατικό του κινήματος
  • Η Συντονιστική Επιτροπή
  • Υπεύθυνοι των Ομάδων Πολιτικής
  • Πανελλήνια Επιτροπή