Υπηρεσίες Εκτύπωσης

Kάρτα δύο όψεων με πλαστικοποίηση ΜΑΤ 1000 τμχ
Κάρτα δύο όψεων με πλαστικοποίηση ΜΑΤ 2000 τμχ
Κάρτα δύο όψεων με πλαστικοποίηση ΜΑΤ 5000 τμχ
Κάρτα δύο όψεων με πλαστικοποίηση ΜΑΤ 10.000 τμχ
Μονόφυλλο Α5 Α+Β όψεις offset 2000 τμχ
Μονόφυλλο Α5 Α+Β όψεις offset 5000 τμχ
Μονόφυλλο Α5 Α+Β όψεις offset 10.000 τμχ
Μονόφυλλο Α5 Α+Β όψεις offset 20.000 τμχ