ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Web Site: http://www.idimaras.gr/


E-mail: idimaras@otenet.gr

Επικοινωνία
Βουλής 4, 105 62 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 370 6329, 6629 – 210 5911753, Φαξ: 210 3706529